E - P 9:00-17: 00 info@arex.ee
(+372) 5666 6518
Kolimisautod

Hinnad

Kolimisteenuse hind kujuneb tunnihinnast, mille aluseks on töö teostamiseks kasutatav tööjõud ja kolimisauto suurus. Tunnihindades ei sisaldu vastavalt vajadusele kasutatavad pakkematerjalid ja tarvikud. Samuti ei sisalda tunnihinnad eritõsteid vajavate esemete kolimist nagu klaverid, seifid, soojuspumbad, kaminad jt rasked või suuregabariidilised esemed.

Meie poolt pakutavate teenuste hinnad

Tunnitasud Tunnitasud Eritõsted Eritõsted Pakkematerjalid Pakkematerjalid