E - P 9:00-17: 00 info@arex.ee
(+372) 5666 6518
Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta Arex Logistics OÜ kodulehe kasutajate privaatsust.

Järgnevalt toome välja põhimõtted, mis käsitlevad isikuandmete kogumist, kasutamist, talletamist, edastamist ja avaldamist ning on kooskõlas EV seaduste ning EL õigusaktidega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmetena käsitleme andmeid, mis on isiku poolt antud vabatahtlikult.

Isikuandmed võivad sisaldada nime, telefoninumbrit, e-maili, aadressi ja muid andmeid.

Isikuandmeid kasutame vaid selleks ettenähtud eesmärgil, milleks on hinnapakkumiste tegemine, uudiskirjade saatmine ja Arex Logistics OÜ tegevusega seotud info jagamine.

Arex Logistics OÜ ei levita, muuda, müü ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul kui ei ole vastavat kokkulepet või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Klientide paremaks teenindamiseks võidakse edastada kolimissoovid ja päringud koostööpartnerile, kelleks on FASTWAY MOVE OÜ

Juhul, kui saate meie uudiskirja, hinnapakkumise või muu Arex Logistics OÜ-ga seotud info, ilma et oleksite meile enda teadmata edastanud oma andmeid, palume sellest teada anda info@arex.ee

Isikustamata andmete kogumine ja kasutamine

Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt siduda ühe kindla isikuga (vanus,sugu,elukoht).

Arex Logistics OÜ kasutab oma veebilehel arex.ee küpsiseid, mille funktsioon on üldise statistika kogumine meie kodulehe liikluse kohta, kodulehe kasutamise kiirendamine ja mugavamaks muutmine kasutajate jaoks. See info aitab meil oma kodulehekülge ajakohastada ja muuta info Teile paremini kättesaadavamaks.
Me ei jälgi individuaalsete inimeste käitumist ja liikumist meie veebilehel ega kogu selle kohta andmeid.

Küpsis on tekstifail, mille kohta leiab rohkem infot: www.aki.ee/et/kupsised.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meile oma andmeid edastades ning meie veebilehte kasutama asudes, kinnitate, et olete tutvunud meie privaatsustingimustega ning nendega nõustunud.

Arex Logistics OÜ jätab endale õiguse vajadusel muuta privaatsuspoliitika tingimusi.

Kõikide privaatsuspoliitikat või isikuandmete kasutust puudutavate küsimuste korral palume võtta meiega ühendust info@arex.ee